Daň z nemovitosti v roce 2024

22. ledna 2024Filip Zatloukal

V roce 2024 došlo k průměrnému zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí o 80 %. Toto zvýšení je výsledkem potřeby nalézt nové zdroje financování pro státní rozpočet, který v předchozích letech vykazoval hluboké deficity.

Hlavní změny jsou následující:

  1. Zvýšení sazeb daně: Sazby daně z nemovitých věcí se zvýšily přibližně o 80 % oproti roku 2023. To platí jak pro pozemky, tak i pro stavby a jednotky.
  2. Inflační koeficient: V roce 2024 je zaveden inflační koeficient, který však pro tento rok činí 1,0. Tento koeficient bude mít vliv na výpočet daně v příštích letech a je přímo navázán na vývoj inflace.
  3. Termíny pro platbu daně: Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 musí být zaplacena do konce května. V případě, že je roční daňová povinnost vyšší než 5 000 korun, je možné platbu rozdělit do dvou splátek - do konce května a do konce listopadu.
  4. Nové povinnosti pro některé vlastníky: Nově musí daňové přiznání podat i provozovatelé krátkodobých pronájmů typu Airbnb, pokud poskytují další služby jako úklid nebo vynášení odpadků.
  5. Změny v osvobození od daně: Došlo ke změnám v osvobození od daně pro některé typy pozemků a staveb, například pro pozemky v národních parcích nebo pozemky sloužící sociálním družstvům.
  6. Možnost předvyplnění daňového přiznání: Nově je dostupná služba Předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí, která je k dispozici na portálu MOJE daně.

Automatické přepočítání daně: V případě, že došlo ke změně v sazbách daně nebo místních koeficientech, není nutné podávat nové daňové přiznání. Finanční úřad automaticky přepočítá daň a oznámí majitelům nemovitosti novou výši daně.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny