Anuita

Anuitou se nazývá jakákoli pravidelná splátka vztažená k úvěru nebo termínovanému vkladu, kterou věřitel splácí dlouhodobý dluh. Její část tvoří splátka dluhu (úmoru) a zbytek připadá placení úroku. Na začátku v anuitní splátce převažuje úrok a s postupem času roste podíl úmoru. Výši anuitní splátky pro různé úrokové míry dnes dovede jednoduše spočítat excel.

Prodejte nemovitost bez starostí