Anuita

Anuitou se nazývá jakákoli pravidelná splátka vztažená k úvěru nebo termínovanému vkladu, kterou věřitel splácí dlouhodobý dluh. Její část tvoří splátka dluhu (úmoru) a zbytek připadá placení úroku. Na začátku v anuitní splátce převažuje úrok a s postupem času roste podíl úmoru. Výši anuitní splátky pro různé úrokové míry dnes dovede jednoduše spočítat excel.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny