Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód, který charakterizuje hodnocení absolutní i relativní produkční schopnosti zemědělských půd a podmínek jejich nejúčelnějšího využití. BPEJ tedy podává informace o půdně-produkční charakteristice území, půdně-genetických, půdně-ekologických, půdně-retenčních, geologických, morfologických, klimatických a hydrologických vlastnostech stanoviště. Slouží především pro zemědělské účely, ale také při zpracování projektu komplexních pozemkových úprav. Správcem databáze BPEJ je státní pozemkový úřad.

Kdybyste prodávali, víte kolik byste za svou nemovitost dostali?

logo

Křižíkova 237/36A
Praha 8 - Karlín
PSČ 186 00

© 2016 - 2019 Reas

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)