Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód, který charakterizuje hodnocení absolutní i relativní produkční schopnosti zemědělských půd a podmínek jejich nejúčelnějšího využití. BPEJ tedy podává informace o půdně-produkční charakteristice území, půdně-genetických, půdně-ekologických, půdně-retenčních, geologických, morfologických, klimatických a hydrologických vlastnostech stanoviště. Slouží především pro zemědělské účely, ale také při zpracování projektu komplexních pozemkových úprav. Správcem databáze BPEJ je státní pozemkový úřad.

Prodejte nemovitost bez starostí