Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) byla zavedena 1. 1. 2014 zákonným opatřením senátu č. 340/2013. Jejím plátcem je od roku 2016 vždy kupující při tzv. „úplatných převodech nemovitostí“, jinými slovy z prodeje nemovitosti nebo jejich směn. Netýká se tedy bezúplatných převodů jako je dědictví nebo darování (s výjimkou vzájemného darování). Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně, tzn. z ceny nemovitosti. Ta vychází buď z kupní ceny nemovitosti, nebo tzv. směrné hodnoty, kterou určuje pracovník finančního úřadu tak, že porovná kupní cenu nemovitosti s cenami za podobné nemovitosti za účelem ověření, že kupec odvede daň z částky, která skutečně odpovídá tržní ceně (nejedná se tedy o nižší částku). Zároveň platí, že pro účely výpočtu daně se nevychází z celé směrné ceny nemovitosti, ale z jejích 75 %.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Získat nabídku