Exekuční titul

Exekuční titul je dokument, který dokládá exekutor před samotným zahájením exekučního řízení. Jedná se o podklady, které prokazují, že existuje nesplacený dluh a věřiteli na jeho vymáhání vzniká nárok. Může se jednat o rozhodnutí soudu v soudním řízení, nebo rozhodnutí rozhodce v rozhodčím řízení, případně smlouva s tzv. exekuční doložkou. V momentě, kdy exekutor disponuje exekučním titulem a podá soudu exekuční návrh se všemi potřebnými náležitostmi, soud rozhodne o nařízení exekuce a pověří exekutora jejím provedením.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny