Příspěvek do fond oprav (FO)

Fond oprav je měsíční příspěvek, který je povinen platit vlastník jednotky za účelem správy domu a pozemku a úhrady za služby spojené s užíváním jednotky. Jeho výši navrhuje statutární orgán společenství vlastníků jednotek, jímž zpravidla bývá výbor. Kolik se do něj bude vybírat závisí na rozhodnutí potřebné většiny vlastníků – například pokud je vymezena paušální částka, spoluvlastníci budou platit poměrnou část podle podlahové plochy jejich bytu. Vybraná částka se střádá, aby peníze mohly být budoucnu užity pro účely nutných oprav spojených s užíváním nemovitosti.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny