Ideální polovina

Ideální polovina je specifický druh spoluvlastnictví, které nedefinuje, která konkrétní část nemovitosti patří jednomu vlastníkovi a která druhému. Vlastnictví poloviny nemovitosti tedy nelze fyzicky vytyčit. V takovém případě náleží právo užívat a udržovat nemovitost oběma vlastníkům stejně.

Prodejte nemovitost bez starostí