Insolvence

Insolvence znamená řešení finančních problémů nebo dluhové situace čili tzv. úpadku či hrozícího úpadku dlužníka, aby zároveň došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyšší a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů. Řídí se podmínkami insolvenčního zákona a insolvenční řízení se zahajuje v momentě, kdy dlužník své závazky není schopen splnit. Tím zákon rozumí to, že má dlužník více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti a není možné dostáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek exekucí. Úpadek dlužníka se pak řeší třemi způsoby: konkursem, osobním bankrotem (tzv. oddlužením) a reorganizací (ta je určena pouze větším firmám). Insolvenční řízení se skládá z fáze zahájení insolvenčního řízení a podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí o vhodném způsobu řešení, jeho realizace a ukončení. K tomu, aby bylo zahájeno není třeba exekučního titulu.

Prodejte nemovitost bez starostí

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas