Insolvence

Insolvence znamená řešení finančních problémů nebo dluhové situace čili tzv. úpadku či hrozícího úpadku dlužníka, aby zároveň došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Řídí se podmínkami insolvenčního zákona a insolvenční řízení se zahajuje v momentě, kdy dlužník své závazky není schopen splnit. Tím zákon rozumí to, že má dlužník více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti a není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek exekucí. Úpadek dlužníka se pak řeší třemi způsoby: konkursem, osobním bankrotem (tzv. oddlužením) a reorganizací (ta je určena pouze větším firmám). Insolvenční řízení se skládá z fáze zahájení insolvenčního řízení a podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí o vhodném způsobu řešení, jeho realizace a ukončení. K tomu, aby bylo zahájeno, není třeba exekučního titulu.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny