Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky zahrnuje popis, soupis, geometrické a polohové určení nemovitostí v České republice. Eviduje vlastnická a jiná věcná práva a další zákonem stanovená práva k těmto nemovitostem. Je upraven zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrálním zákonem). Slouží nejen pro daňové a poplatkové, ale také statistické a technické účely a jako zdroj informací k ochraně práv k nemovitostem, , k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny