Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky zahrnuje popis, soupis, geometrické a polohové určení o nemovitostech v České republice. Eviduje vlastnická a jiná věcná práva a další zákonem stanovená práva k těmto nemovitostem. Je upraven zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrálním zákonem). Slouží nejen pro daňové, ale také statistické a technické účely a slouží jako zdroj informací k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

Kdybyste prodávali, víte kolik byste za svou nemovitost dostali?

logo

Křižíkova 237/36A
Praha 8 - Karlín
PSČ 186 00

© 2016 - 2019 Reas

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)