Katastrální mapa

Katastrální mapa je mapa velkého měřítka, jejíž součástí je polohopis určující hranice katastrálních území, hranice územních správních jednotek, státní hranice, hranice území a ochranných pásem, hranice nemovitostí a dalších prvků polohopisu a popis, který zahrnuje čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení parcel parcelními čísly, názvy územních samosprávných celků a částí obcí, pomístní jména pozemkových tratí ve standardizovaném znění, v příslušných listech katastrální mapy standardizovaná znění názvů sousedních států, názvy veřejných prostranství, názvy vodních toků a vodních ploch ve standardizovaném znění, mapové značky budov a vodních děl a označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami; je-li v parcele zobrazen obvod budovy, je parcelní číslo umístěno uvnitř obvodu budovy hlavní. Český úřad zeměměřický a katastrální nabízí možnost nahlédnout do katastru přímo na stránkách ČÚZK, kde je například možné vyhledat vlastníky parcel či nemovitostí.

Kdybyste prodávali, víte kolik byste za svou nemovitost dostali?

logo

Křižíkova 237/36A
Praha 8 - Karlín
PSČ 186 00

© 2016 - 2019 Reas

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)