Katastrální mapa

Katastrální mapa je mapa velkého měřítka, jejíž součástí je polohopis určující hranice katastrálních území, hranice územních správních jednotek, státní hranice, hranice území a ochranných pásem, hranice nemovitostí a dalších prvků polohopisu. Její součástí je také popis, který zahrnuje čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení parcel parcelními čísly, názvy územních samosprávných celků a částí obcí, pomístní jména pozemkových tratí ve standardizovaném znění, v příslušných listech katastrální mapy standardizovaná znění názvů sousedních států, názvy veřejných prostranství, názvy vodních toků a vodních ploch ve standardizovaném znění, mapové značky budov a vodních děl a označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami. Je-li v parcele zobrazen obvod budovy, je parcelní číslo umístěno uvnitř obvodu budovy hlavní. Český úřad zeměměřický a katastrální nabízí možnost nahlédnout do katastru přímo zákonem č. 256/2013 Sb. na stránkách ČÚZK, kde je například možné vyhledat vlastníky parcel či nemovitostí.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny