Katastrální mapa

Katastrální mapa je mapa velkého měřítka, jejíž součástí je polohopis určující hranice katastrálních území, hranice územních správních jednotek, státní hranice, hranice území a ochranných pásem, hranice nemovitostí a dalších prvků polohopisu a popis, který zahrnuje čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení parcel parcelními čísly, názvy územních samosprávných celků a částí obcí, pomístní jména pozemkových tratí ve standardizovaném znění, v příslušných listech katastrální mapy standardizovaná znění názvů sousedních států, názvy veřejných prostranství, názvy vodních toků a vodních ploch ve standardizovaném znění, mapové značky budov a vodních děl a označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami; je-li v parcele zobrazen obvod budovy, je parcelní číslo umístěno uvnitř obvodu budovy hlavní. Český úřad zeměměřický a katastrální nabízí možnost nahlédnout do katastru přímo na stránkách ČÚZK, kde je například možné vyhledat vlastníky parcel či nemovitostí.

Prodejte nemovitost bez starostí

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas