Kolaudace

Kolaudace znamená povolení k užívání stavby po jejím dokončení v souladu s platnou legislativou. Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu platná od začátku roku 2018 upravuje mj. postup pro užívání staveb a ruší povinnost oznámení záměru užívání dokončené stavby. Jinými slovy některé stavby není od r. 2018 nutné kolaudovat. Například rodinný dům nepodléhá kolaudačnímu řízení, pokud slouží k bydlení a více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení (a je k němu určena). To, že některé stavby není třeba kolaudovat, ovšem nic nemění na povinnostech vyplývajících ze stavebního zákona, který zavazuje stavební úřady k soustavnému dozoru cílenému na ochranu veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a na kontrolu jejich povinností ze zákona vyplývajících. Stavby, které kolaudaci podléhají vždy, jsou: veřejná infrastruktura, stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, stavby, u kterých bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny