Kolaudace

Kolaudace znamená povolení užívání stavby po jejím dokončení v souladu s platnou legislativou. Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu platná od začátku roku 2018 upravuje mj. postup pro užívání staveb a ruší povinnost oznámení záměru užívání dokončené stavby. Jinými slovy některé stavby není od r. 2018 nutné kolaudovat. Například rodinný dům nepodléhá kolaudačnímu řízení, pokud slouží k bydlení a více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení (a je k němu určena). To, že některé stavby není třeba kolaudovat ovšem nic nemění na povinnostech vyplývajících ze stavebního zákona, který zavazuje stavební úřady k soustavnému dozoru cílenému na ochranu veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a na kontrolu jejich povinností ze zákona vyplývajících. Stavby, které kolaudaci podléhají vždy, jsou následující: veřejná infrastruktura, stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, stavby, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou.

Prodejte nemovitost bez starostí

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas