Kupní smlouva na nemovitost

Kupní smlouva na nemovitost je základem převodu vlastnického práva na nového majitele. Musí tedy splňovat takové náležitosti, aby prošla na katastru nemovitosti, ale zároveň takové, aby byla celá transakce bezpečná pro všechny smluvní strany. Základní náležitosti, které by tato smlouva měla splňovat, jsou údaje o smluvních stranách. Každá kupní smlouva má minimálně dvě smluvní strany. Katastru musí být jasné, kdo prodává a kdo kupuje, je tedy potřeba uvést identifikační údaje ideálně opsané z občanských průkazů. Druhou podmínkou jsou údaje o převáděné nemovitosti, což je přesná specifikace nemovitosti i toho, co k ní náleží. Například k bytové jednotce může náležet i podíl na pozemku před bytovým domem, který může mít vlastní list vlastnictví. Tedy číslo jednotky, číslo parcely, jejich výměru, číslo popisné, číslo listu vlastnictví, katastrální území a úřad, pod který nemovitost spadá. Dalším bodem je předmět smlouvy, ze kterého musí být jasné, že jedna smluvní strana prodává a druhá přijímá do svého vlastnictví. Nezbytnou součástí smlouvy je také kupní cena, jejíž výše závisí na dohodě smluvních stran, a je důležitá zejména pro finanční úřad, který na jejím základě vypočítá daň z nabytí nemovitých věcí. Pakliže při převodu hrají roli vedlejší účastníci, měla by smlouva specifikovat práva vedlejších účastníků. Jedná se o případy zástavního práva věcného břemene, aj. Poslední nutností kupní smlouvy je uvedené datum a místo uzavření, tedy kdy a kde byla smlouva uzavřena, a úředně ověřené podpisy, které ověřuje notář, advokát nebo CZECH POINT. Bez těchto náležitostí katastr smlouvu nepřijme. Nicméně je vhodné uvést i další, které zajistí bezproblémový převod. Jedná se o Přesný popis úhrady kupní ceny a její uvolnění z úschovy, kdy a na základě čeho bude nemovitost oficiálně předána a Přepis a vypořádání přeplatků (nedoplatků) u dodavatelů energií. Tedy uvést do smlouvy stavy měřidel plynu, vody a elektřiny.

Prodejte nemovitost bez starostí

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas