Kupní smlouva na nemovitost

Kupní smlouva na nemovitost je základem převodu vlastnického práva na nového majitele. Musí tedy splňovat takové náležitosti, aby prošla na katastru nemovitosti, ale zároveň i takové, aby byla celá transakce bezpečná pro všechny smluvní strany. Základní náležitosti, které by tato smlouva měla splňovat, jsou údaje o smluvních stranách. Každá kupní smlouva má minimálně dvě smluvní strany. Katastru musí být jasné, kdo prodává a kdo kupuje, je tedy potřeba uvést identifikační údaje ideálně opsané z občanských průkazů. Druhou náležitostí jsou údaje o převáděné nemovitosti, což je přesná specifikace nemovitosti i toho, co k ní náleží. Například k bytové jednotce může náležet i podíl na pozemku před bytovým domem, který může mít vlastní list vlastnictví. Tedy číslo jednotky, číslo parcely, jejich výměru, číslo popisné, číslo listu vlastnictví, katastrální území a úřad, pod který nemovitost spadá. Dalším bodem je předmět smlouvy, ze kterého musí být jasné, že jedna smluvní strana prodává a druhá přijímá do svého vlastnictví. Nezbytnou součástí smlouvy je také kupní cena, jejíž výše závisí na dohodě smluvních stran, a je důležitá zejména pro finanční úřad, který na jejím základě vypočítá daň z nabytí nemovitých věcí. Pakliže při převodu hrají roli vedlejší účastníci, měla by smlouva specifikovat práva vedlejších účastníků. Jedná se o případy zástavního práva, věcného břemene, aj. Poslední nutností kupní smlouvy je uvedené datum a místo uzavření, tedy kdy a kde byla smlouva uzavřena, a úředně ověřené podpisy, které ověřuje notář, advokát nebo CZECH POINT. Bez těchto náležitostí katastr smlouvu nepřijme. Nicméně je vhodné uvést i další, které zajistí bezproblémový převod. Jedná se o Přesný popis úhrady kupní ceny a její uvolnění z úschovy, kdy a na základě čeho bude nemovitost oficiálně předána a Přepis a vypořádání přeplatků (nedoplatků) u dodavatelů energií. Tedy uvést do smlouvy stavy měřidel plynu, vody a elektřiny.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny