List vlastnictví

List vlastnictví je veřejná listina obsah je veřejný listina obsahující soupis nemovitostí a informace o jejich stavu. List vlastnictví je jinak nazýván jako „výpis z katastru nemovitostí“, vydává jej katastrální úřad příslušný k danému katastrálnímu území, obecní úřad s rozšířenou působností, Hospodářská komora nebo jej lze získat prostřednictvím Czech POINTu a u notářů. List vlastnictví obsahuje řadu důležitých informací prokazující její stav k datu jeho pořízení, jako jsou informace o vlastníkovi či vlastnících a výši jejich podílu, číslo parcely, výměra nemovitosti, číslo budovy, druh pozemku, využití pozemku, věcná břemena, předkupní práva či zástavní práva, která se k nemovitosti vztahují. Vydání dokumentu je zpoplatněno v závislosti na místě, kde je o něj zažádáno. Osobní návštěva na úřadu vyjde zhruba na 100 Kč, Obecní úřady si za vydání účtují kolem 50 Kč, Hospodářská komora 70 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další, Česká pošta 110 Kč za první stránku a 25 Kč za stránky další a u notářů lze získat List vlastnictví cca od 150 do 180 Kč. Do listu vlastnictví lze nahlížet na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Prodejte nemovitost bez starostí

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas