List vlastnictví

List vlastnictví je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí a informace o jejich stavu. Nazývá se také „výpis z katastru nemovitostí“, vydává jej katastrální úřad příslušný k danému katastrálnímu území, obecní úřad s rozšířenou působností, Hospodářská komora nebo jej lze získat prostřednictvím Czech POINTů a u notářů. Obsahuje řadu důležitých informací prokazující nemovitosti stav k datu jejího pořízení, informace o vlastníkovi či vlastnících a výši jejich podílu, číslo parcely, výměra nemovitosti, číslo budovy, druh pozemku, využití pozemku, věcná břemena, předkupní práva či zástavní práva, která se k nemovitosti vztahují. Vydání dokumentu je zpoplatněno v závislosti na místě, kde je o něj zažádáno. Osobní návštěva na úřadu vyjde zhruba na 100 Kč, Obecní úřady si za vydání účtují kolem 50 Kč, Hospodářská komora 70 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další, Česká pošta 110 Kč za první stránku a 25 Kč za stránky další a u notářů za něj zaplatíte cca od 150 do 180 Kč. Do listu vlastnictví lze nahlížet na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny