Majetkové vypořádání

K majetkovému vypořádání dochází po rozvodu manželů, kdy nastává zánik společného jmění manželů, které je potřeba mezi manžele rozdělit. V ideálním případě dochází k majetkovému vypořádání mezi manželi dohodou, která nemusí mít podle Nového občanského zákoníku písemnou formu, pakliže dohodou nejsou ohrožena práva třetích osob (nejčastěji věřitelů) nebo pakliže je dohoda uzavírána ještě v průběhu manželství nebo se týká věcí, u nichž je požadován písemný zápis o převodech vlastnických práv, tedy nejčastěji u nemovitostí. V případě panujících sporů o majetek, které není vyřešit dohodou, zapojuje se do vyrovnání na návrh jednoho z manželů soud.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny