Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy je situace, kdy byla již kupní smlouva řádně uzavřena a jedna strana se rozhodla z této smlouvy odstoupit. Podle občanského zákoníku je možné od smlouvy odstoupit, ujednají-li to obě strany, nebo stanoví-li tak zákon. Odstoupení je spojeno s porušením smlouvy podstatným způsobem, tedy s porušením povinnosti, kterého si porušující strana byla vědoma už před podpisem smlouvy nebo si byla vědoma toho, že by druhá strana smlouvu pro toto porušení neuzavřela.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny