Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouva se uzavírá v případě pachtu, kterým se rozumí speciální pronájem nemovitosti, ze kterého má pachtýř (nájemce) užitek za to, že pozemky zušlechťuje. Rozdíl mezi nájmem a pachtem je tedy takový, že zatímco nájem nájemce opravňuje nemovitost užívat, pacht znamená, že se pachtýř o pronajatou nemovitost stará a vzniklé užitky jsou jeho. Předmětem pachtovní smlouvy jsou nejčastěji pastviny, pole a rybníky. V rámci pachtovní smlouvy se pachtýř (nájemce) zavazuje pachtovateli (pronajímateli) vyplácet pachtovné formou finanční výplaty či poskytnutím poměrné části z výnosu. Častým příkladem pachtu je, když lidé zdědí zemědělskou půdu, o kterou se sami nechtějí starat a nabídnou jí například zemědělským družstvům.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny