Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouva se uzavírá v případě pachtu, kterým se rozumí speciální pronájem nemovitosti, ze kterého má pachtýř (nájemce) za to, že pozemky zušlechťuje, užitek. Rozdíl mezi nájmem a pachtem je tedy takový, že zatímco nájem nájemce opravňuje nemovitost užívat, pacht znamená, že se pachtýř o pronajatou nemovitost stará a vzniklé užitky jsou jeho. Předmětem pachtovní smlouvy jsou nejčastěji pastviny, pole a rybníky. V rámci pachtovní smlouvy se pachtýř (nájemce) zavazuje pachtovateli (pronajímateli) vyplácet pachtovné formou finanční výplaty či poskytnutím poměrné části z výnosu. Častým příkladem pachtu je, když lidé zdědí zemědělskou půdu, o kterou se sami nechtějí starat a nabídnou ji například zemědělským družstvům.

Prodejte nemovitost bez starostí

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas