Předávací protokol

Předávací protokol se nejčastěji podepisuje při nastoupení do nájemního bydlení, ale neměl by chybět ani při předání nemovitosti. Kromě identifikačních údajů předávajícího a přebírajícího by měl předávací protokol obsahovat jasnou specifikaci nemovitosti nebo vlastnického podílu, tedy velikost a typ budovy, číslo popisné, číslo pozemku, katastrální území a obec, pod níž spadá. Dále by měl dokument obsahovat, co k nemovitosti náleží a co bylo součástí koupě (zahrada, garáž, kůlna, ale nemělo by chybět ani vybavení a spotřebiče). V neposlední řadě by měl být do dokumentu zanesen stav všech měřidel energií. Dobré je k protokolu přiložit projektovou dokumentaci a fotodokumentaci. Uzavírat by jej měla závěrečná ustanovení týkající se souhlasu obou stran, datum a podpisy.

Prodejte nemovitost bez starostí