Předkupní právo

Předkupní právo spoluvlastníků k nemovitosti bylo znovu zavedeno v roce 2018 částí první čl. I body 13 až 22 zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Upravuje situaci, kdy spoluvlastník převádí (prodává) podíl na nemovité věci a ostatním spoluvlastníkům připadá předkupní právo, tedy právo vykoupit podíl, a to i v případě, že je podíl převáděn bezúplatně – i tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. Toto právo neplatí, pakliže majitel převádí věc osobě blízké. Smyslem předkupního práva je co nejvíce sjednotit vlastnictví nemovité věci do rukou co nejmenšího počtu osob a zjednodušit tak správu a nakládání s věcí.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny