Předkupní právo

Předkupní právo spoluvlastníků k nemovitosti bylo znovu zavedeno v r. 2018 částí první čl. I body 13 až 22 zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník. Upravuje situaci, kdy spoluvlastník převádí (prodává) podíl na nemovité věci a ostatním spoluvlastníkům připadá předkupní právo, tedy právo vykoupit podíl, a to i v případě, že je podíl převáděn bezúplatně – i tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. Toto právo neplatí, pakliže majitel převádí věc osobě blízké. Smysl předkupního práva je co nejvíce sjednotit vlastnictví nemovité věci do rukou co nejmenšího počtu osob a zjednodušit tak správu a nakládání s věcí.

Kdybyste prodávali, víte kolik byste za svou nemovitost dostali?

logo

Křižíkova 237/36A
Praha 8 - Karlín
PSČ 186 00

© 2016 - 2019 Reas

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)