Provize realitních kanceláří

Provize realitní kanceláři je cena za služby, které realitní makléř klientovi poskytuje. Rozsah služeb, které by měly být zahrnuty v rámci provize, není zákonem či vyhláškou nijak vymezen a vše záleží na jejich specifikaci ve zprostředkovatelské smlouvě,kterou klient uzavírá s realitní kanceláří. Realitní kanceláře, které jsou členy Asociace realitních kanceláří ČR , dodržují kodex a doporučení, která asociace vydává, mj. také určení minimálního rozsahu služeb sjednaných v rámci provize. Ty zahrnují vstupní prohlídku nemovitosti, sepsání zprostředkovatelské smlouvy, posouzení reálné tržní ceny, převzetí podkladů potřebných k prodeji, jejich prověření, zpracování textových a grafických výstupů (pro inzerci), nabídnutí nemovitosti, organizaci prohlídek, průběžnou komunikaci s klientem, blokaci nabídky nemovitosti, přípravu podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou, asistenci u kupní smlouvy nebo obdobné smlouvy sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou, vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno a doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny