Rezervační smlouva na nemovitost

Rezervační smlouva na nemovitost se uzavírá mezi zájemci – budoucími kupci a realitními kancelářemi. Zajišťuje rezervaci nemovitosti kupujícímu a realitní kancelář se zavazuje, že po domu ve smlouvě uvedenou nebude nemovitost nabízet jiným zájemcům. Rezervační smlouva musí obsahovat následující údaje: smluvní strany, tedy přesnou specifikaci prodávajícího a kupujícího (jméno, příjmení, adresu, datum narození nebo rodné číslo) a v případě právnických osob název společnosti, sídlo, IČO a DIČ. Pakliže kupují či prodávají nemovitost manželé a tato nemovitost je součástí jejich společného jmění musejí zde být uvedeny údaje o obou manželích. Dále musí obsahovat údaje o nemovitosti, názvy dokumentů, které dokazují vlastnictví nemovitosti prodávajícího a jeho práva nemovitost prodat, prohlášení zájemce, jehož obsahem je specifikace doby, po kterou nebude prodávající nemovitost nabízet jiným zájemcům a potvrzení vážného zájmu o koupi u kupujícího, rezervační poplatek, který je určen jako smluvní pokuta pro případ nedodržení podmínek rezervační smlouvy, ale zároveň musí být započítán na úhradu kupní ceny. Předposlední odstavec obsahuje uzavření kupní smlouvy, tedy údaje o tom, v jakém termínu bude uzavřena kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí (a možné sankční podmínky) a poslední odstavec uvádí závěr, tedy prohlášení, že ji podepisují prodávající i kupující ze svobodné vůle a podpisy smluvních stran. Ideálně by měl být přílohou rezervační smlouvy text budoucí kupní smlouvy.

Prodejte nemovitost bez starostí

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas