Rezervační smlouva na nemovitost

Rezervační smlouva na nemovitost se uzavírá mezi zájemci – budoucími kupci a realitními kancelářemi. Zajišťuje rezervaci nemovitosti kupujícímu a realitní kancelář sev ní zavazuje, že po dobu ve smlouvě uvedenou nebude nemovitost nabízet jiným zájemcům. Rezervační smlouva musí obsahovat následující údaje: smluvní strany, tedy přesnou specifikaci prodávajícího a kupujícího (jméno, příjmení, adresu, datum narození nebo rodné číslo) a v případě právnických osob název společnosti, sídlo, IČO a DIČ. Pakliže kupují či prodávají nemovitost manželé a tato nemovitost je součástí jejich společného jmění, musejí zde být uvedeny údaje o obou manželích. Dále musí obsahovat údaje o nemovitosti, názvy dokumentů, které dokazují vlastnictví nemovitosti prodávajícího a jeho práva nemovitost prodat, prohlášení zájemce, jehož obsahem je specifikace doby, po kterou nebude prodávající nemovitost nabízet jiným zájemcům a potvrzení vážného zájmu o koupi u kupujícího, výše rezervačního poplateku, který smlouží jako smluvní pokuta pro případ nedodržení podmínek rezervační smlouvy, ale zároveň musí být započítán na úhradu kupní ceny. Předposlední odstavec upřesňuje e uzavření kupní smlouvy, tedy údaje o tom, v jakém termínu bude uzavřena kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí (a možné sankční podmínky) a poslední odstavec, závěr, obsahuje prohlášení, že ji podepisují prodávající i kupující ze svobodné vůle a podpisy smluvních stran. Ideálně by měl být přílohou rezervační smlouvy text budoucí kupní smlouvy.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny