Rozdělení pozemku

Rozdělení pozemku (eventuálně jeho scelování) je proces, který vede k vymezení části pozemku, jež bude převedena na jiného vlastníka. Převedení vlastnického práva, stejně jako parametry nově vzniklého pozemku, jsou vloženy do katastru nemovitostí. Ke vkladu do katastru je nutné přiložit územní rozhodnutí s dělením (scelováním) pozemků vydané stavebním úřadem. Pro rozdělení pozemku je třeba vyplnit žádost a získat úřední souhlas, zaznačit červenou čarou hranice dělící pozemky do výřezu katastrální mapy, k dělení získat souhlas obce i stavebního úřadu, vyhotovit geometrický plán pozemku, sepsat kupní smlouvu a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny