Směnná smlouva

Směnná smlouva ošetřuje výměnu věcí. Je upravena v občanském zákoníku a jedná se o obdobu kupní smlouvy, přičemž protihodnotou za získanou věc nejsou peníze, ale jiná věc s tím, že obě strany získávají vlastnické právo ke směněné věci. Ve většině případů se využívá pro směnu nemovitostí, konkrétně pozemků. Právě v případě, že je smlouva uzavírána na nemovitost, musí být vždy písemná, jinak podle zákona stačí ústní dohoda. Smlouva musí definovat věci, které mají být předmětem výměny, tak aby byly dostatečně určité, a vyjádřit vůli stran, že má dojít k převodu vlastnického práva k těmto věcem.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny