Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je podle občanského zákoníku smlouva, díky níž vzniká závazek zhotovení, údržby, opravy, úpravy nebo činnosti s jiným výsledkem. Na rozdíl od příkazní smlouvy je předmětem smlouvy o díle výsledek, tedy dílo, které se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele. Objednatel se pak zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Zvláštním druhem díla je zhotovení stavby. V takovém případě nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání s výjimkou případů poničení stavby nepředvídatelnými přírodními událostmi. Náležitosti smlouvy o dílo jsou jasné vymezení smluvních stran čili údaje o objednateli a zhotoviteli. Předmět smlouvy, tedy specifikace toho, co je dílem, pak odměna za vyhotovení a informace o termínu úhrady a v neposlední řadě určení termínu dokončení a případné sankce za zpoždění. Neměly by chybět podmínky odstoupení od smlouvy a pokud se na tom smluvní strany dohodnou, tak jednotlivé kroky s dílčími termíny a ověřené podpisy u notáře, advokáta nebo na CZECH POINTu.

Kdybyste prodávali, víte kolik byste za svou nemovitost dostali?

logo

Křižíkova 237/36A
Praha 8 - Karlín
PSČ 186 00

© 2016 - 2019 Reas

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)