Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky upravuje pouze převod vlastnického práva k jednotce a podílu na společných částech domu/pozemku. Může mít různou podobu (např. Kupní, směnná či darovací) a podle 6 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů § musí obsahovat informace o nemovitosti, tedy označení budovy nebo domu podle katastru nemovitostí, číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v budově, popis nemovitosti (vybavení a všech náležitostí, které budou smlouvou převáděny),,její výměru, určení společných částí domu, stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu, označení pozemku, který je předmětem jiných práv ve smyslu § 21 a práva a závazky týkající se domu, jeho společných částí a pozemku.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny