Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o budoucí kupní smlouvě je jednou z prvních smluv, kterou uzavírá zájemce o koupi nemovitosti. Podepisuje se v momentě, kdy zájemce potřebuje získat čas na zajištění finančních prostředků k nákupu nemovitosti., Zároveň je potřeba k získání hypotečního úvěru, kdy ji většina z bank přijímá jako důkaz o účelovosti úvěru. Jejím podpisem se účastníci zavazují, že do dohodnuté doby uzavřou kupní smlouvu za podmínek, které jsou ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě uvedeny. Smlouvu mezi sebou uzavírají prodávající a kupující, přičemž obě strany může zastupovat osoba na základě další speciální plné moci. Neuzavírá se tedy přímo s realitní kanceláří, která má pouze zprostředkovatelskou smlouvu. Smlouva o smlouvě budoucí musí být vyhotovena písemně a měla by jako přílohu obsahovat i vlastní kupní smlouvu, ačkoliv zákon hovoří pouze o „podstatných náležitostech smlouvy“. Dále je ve smlouvě nutné stanovit smluvní strany, projevit závazek k uzavření kupní smlouvy a stanovit termín, do něhož musí být kupní smlouva uzavřena. V případě, že kupní smlouva není uzavřena ve stanoveném termínu, lze se domáhat u soudu, aby bylo prohlášení vůle jednoho z účastníků nahrazeno soudním rozhodnutím.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny