Smlouva o výstavbě

Smlouva o výstavbě je dokument, na jehož základě může dojít k vytvoření bytové jednotky. Výstavba je jeden z méně používaných způsobů nabývání vlastního práva k bytové jednotce. Na rozdíl od ostatních smluv, jimiž vzniká vlastnictví k nemovitosti (tedy dokončeným jednotkám schváleným k užívání), smlouva o výstavbě určuje vlastnictví k rozestavěným jednotkám. Smlouva o výstavbě se tedy uplatňuje v případech výstavby nového domu s jednotkami nebo v případě vybudování jednotky ve stávající stavbě nebo v případě řešení stavebních úprav již existujících jednotek, kvůli kterým dochází ke změně velikosti podlahových ploch či rozsahu jejich příslušenství. Smlouva o výstavbě není jednoduchá a vždy by ji měl zpracovávat právník. Náležitosti smlouvy o výstavbě jsou definovány v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. - Oddíl 5 - Bytové spoluvlastnictví jako: závazek stran společně se podílet na výstavbě, dokončení nebo na změně domu za účelem zřízení nebo změny jednotek, údaje stanovení jako náležitosti prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, případně jejich úpravy, pokud již v domě nejsou vymezeny jednotky, způsob úhrady nákladů výstavby, po případě ocenění svépomocně prováděných prací a náležitosti stanov společenství vlastníků, má-li výstavbou vzniknout dům s alespoň pěti jednotkami. Ve smlouvě se tedy určí vlastníci nemovitosti, stavebníci, vymezí se předmět smlouvy, charakteristika výstavby, změna spoluvlastnických podílů před a po výstavbě, prohlášení vlastníka před a po výstavbě, převod spoluvlastnických podílů, tedy vyrovnání s těmi, jejichž podíl na pozemku se výstavbou nové jednotky zmenší. Součástí smlouvy by měly být také schematické náčrty podlaží domu s výměrami jednotek včetně půdorysů nových jednotek z projektové dokumentace. Samozřejmě nesmí chybět ověřené podpisy všech signatářů smlouvy notářem, advokátem nebo na CZECH POINTu.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny