Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba, založená za účelem správy domů a pozemků rozdělených na právně samostatné části (jednotky) podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., která je způsobilá nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku, ovšem nesmí podnikat ani se na podobné činnosti podílet. Členství v SVJ je spojeno s vlastnictvím jednotky, příspěvkem do Fondu oprav a pokud vzniknou SVJ dluhy, člen SVJ za ně ručí v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek a je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. Statutárním orgánem je výbor, pakliže jím stanovy neurčí předsedu společenství či další orgány. Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Kdybyste prodávali, víte kolik byste za svou nemovitost dostali?

logo

Křižíkova 237/36A
Praha 8 - Karlín
PSČ 186 00

© 2016 - 2019 Reas

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)