Společné jmění manželů (SJM)

Společné jmění manželů je dle ustanovení § 708 Občanského zákoníku to, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu, nemovité i movité věci, pohledávky, peníze atd. Vzniká okamžikem uzavření manželství, existuje po celou dobu jeho trvání a zaniká se zánikem manželství. Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden nebo oba z manželů za dobu trvání manželství, tedy ne to, co nabyli manželé před uzavřením manželství. Součástí společného jmění je nicméně také zisk z majetku, který náleží výlučně jednomu z manželů (například příjem z pronájmu nemovité věci nabyté před uzavřením manželství). Výjimky ze společného jmění manželů jsou věci, které slouží k osobní potřebě jednoho z manželů, jeden z manželů je nabyl darem nebo děděním, jako náhradu majetkové újmy, poškození, zničení nebo ztrátu výhradního majetku nebo právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, například pořízení majetku za výtěžek z prodeje majetku ve výlučném vlastnictví.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny