Spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti je úprava majetkových poměrů více vlastníků vůči jedné věci. Jinými slovy se jedná o stav, kdy vlastnické právo k nemovitost náleží více lidem. Je definováno v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., v ustanovení § 1115 a násl. OZ. Spoluvlastnictví vzniká buď dobrovolně na základě dohody či smlouvy, ze zákona (např. společenství vlastníků jednotek), dle rozhodnutí soudu (např. dědictví), nebo jako společné jmění manželů. Zaniká dohodou o zrušení spoluvlastnictví a následným vypořádáním. Často se jedná o předmět sporu a tehdy buď o vypořádání rozhoduje soud, nebo je řešeno mimosoudně prostřednictvím mediátora. Existují dvě formy spoluvlastnictví. Podílové spoluvlastnictví nemovitosti, při kterém je určena velikost podílu na nemovitosti a vyjadřuje míru účasti spoluvlastníka na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví. A ideální spoluvlastnictví nemovitosti se týká nemovitostí, které mají dva vlastníky, z nichž každému patří ideální polovina.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny