Spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti je úprava majetkových poměrů vůči jedné věci. Jinými slovy se jedná o stav, kdy náleží vlastnické právo k nemovitost více lidem. Je definováno v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., v ustanovení § 1115 a násl. OZ. Spoluvlastnictví vzniká buď dobrovolně na základě dohody či smlouvy, ze zákona (např. Sdružení vlastníků jednotek) dle rozhodnutí soudu (např. dědictví) nebo jako společné jmění manželů. Zaniká dohodou o zrušení spoluvlastnictví a následným vypořádáním. Často se jedná o předmět sporu a v takových případech o vypořádání rozhoduje soud, nebo je řešeno mimosoudně prostřednictvím mediátora. Existují dvě formy spoluvlastnictví. Podílové spoluvlastnictví nemovitosti, při kterém je určena velikost podílu na nemovitosti a vyjadřuje míru účasti spoluvlastníka na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví. Ideální spoluvlastnictví nemovitosti se týká nemovitostí, které mají dva vlastníky, z nichž každému patří ideální polovina.

Prodejte nemovitost bez starostí

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas