Vlastnické právo

Vlastnické právo je základním právním institutem ústavně chráněným v Listině základních práv a svobod. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a požívá stejné ochrany. Vlastník v mezích stanovených právním řádem tak získává právo užívat a nakládat s věcmi podle své úvahy a ve svém zájmu, a to mocí, která není závislá na moci kohokoli jiného k téže věci. Přípustná omezení vlastnického práva jsou pouze na základě zákona, a to většinou dočasného charakteru. Nabytí vlastnického práva definuje Občanský zákoník a dochází k němu smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu, přisvojením, vydržením a k přírůstkům věci, pod kterými se rozumí to, kdy vznikne vlastnické právo při oddělení od původní věci. K zániku vlastnického práva dochází buď absolutním zánikem (zničení, spotřebování) nebo relativním zánikem, kdy vlastnického práva jeden pozbývá a další zároveň nabývá.

Prodejte nemovitost bez starostí

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas