Vlastnické právo

Vlastnické právo je základním právním institutem ústavně chráněným v Listině základních práv a svobod. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a požívá stejné ochrany. Vlastník v mezích stanovených právním řádem získává právo užívat a nakládat s věcmi podle své úvahy a ve svém zájmu, a to mocí, která není závislá na moci kohokoli jiného k téže věci. Omezení vlastnického práva jsou přípustná pouze na základě zákona, a to většinou dočasného charakteru. Nabytí vlastnického práva definuje Občanský zákoník a dochází k němu smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu, přisvojením, vydržením a k přírůstkům věci, pod kterými se rozumí to, kdy vznikne vlastnické právo při oddělení od původní věci. K zániku vlastnického práva dochází buď absolutním zánikem (zničení, spotřebování) nebo relativním zánikem, kdy vlastnického práva jeden pozbývá a druhý zároveň nabývá.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny