Výlučné vlastnictví

Výlučné vlastnictví znamená vlastnictví věci výlučně jednou osobou. Hovoří se o něm v souvislosti se společným jměním manželů a jedná se o zákonnou výjimku, při které vlastnictví jednoho z manželů do společného jmění nespadá. Jde především o majetek, který jeden z manželů nabyl ještě před vznikem manželství, majetek získaný dědictvím ze zákona i závěti, darem, majetek sloužící výhradně k osobní potřebě jednoho z manželů, majetek vydaný v rámci restituce a prostředky nabyté jedním z manželů za prodaný majetek ve výlučném vlastnictví, jako náhrada majetkové újmy na přirozených právech, náhradu za poškození, zcizení nebo ztrátu věci ve výlučném vlastnictví.

Kdybyste prodávali, víte kolik byste za svou nemovitost dostali?

logo

Křižíkova 237/36A
Praha 8 - Karlín
PSČ 186 00

© 2016 - 2019 Reas

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)