Zástavní právo

Zástavní právo je instituce, při níž vznikají věřiteli práva ke věci, kterou vlastní dlužník. Pokud nesplatí dlužník pohledávku řádně a včas, vznikne věřiteli oprávnění zpeněžit zástavu a uspokojit tak pohledávku pomocí finančních prostředků, které z prodeje získá. K takové situaci nicméně dochází velmi zřídka a většinou je upřednostněna dohoda. Nejčastějším příkladem uplatnění zástavního práva je koupě nemovitosti a poskytnutí hypotéky hypoteční bankou, kdy jako zástava pro banku při poskytnutí hypotečního úvěru funguje právě kupovaná nemovitost. Uplatnění zástavního práva nicméně neomezuje klientova vlastnická práva k nemovitosti. Klient má pouze povinnost udržovat nemovitost ve stavu, aby nedošlo ke snížení její hodnoty. Jako zástava může fungovat i jiná nemovitost ve vlastnictví jak dlužníka, tak třetí osoby, případně rozestavěná nemovitost pod podmínkou, že je zapsán v katastru nemovitostí. Zástavní právo se vkládá do katastru nemovitostí. Od chvíle, kdy je podepsána zástavní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím nemovitosti se kupující stává majitelem nemovitosti, která je zástavním právem zatížena a toto právo zanikne v momentě, kdy klient celý úvěr splatí a katastrální úřad na základě věřitelem vydaného potvrzení provede výmaz z listu vlastnictví osoby, která nemovitost zástavním právem zatížila.

Prodejte nemovitost bez starostí

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas