Dědická daň

Dědická daň byla roku 2014 zrušena. Majetek získaný v dědickém řízení je tedy od všech daní osvobozen. Jediná situace, ve které může vzniknout povinnost odvedení daně, je v případě dědictví nemovitosti, kterou se dědic rozhodne prodat. Aby byl dědic od daně z příjmu osvobozen, musí splnit tzv. časový test.

Prodejte nemovitost bez starostí