Časový test vás osvobodí od daně z příjmu při prodeji nemovitosti. Jaké podmínky splnit?

29. dubna 2019Redakce

Stejně jako každý finanční příjem i příjem z prodeje nemovitosti musí být zahrnut do daňového přiznání. Podmínky jsou popsány v §4 a v § 10 Zákona o dani z příjmu a nejedná se ani o daň z nemovitosti ani o daň z prodeje bytu, ale o daň z příjmů peněz získaných prodejem nemovitosti se sazbou 15 %. A to není zrovna málo. V případě dražších nemovitostí se částka může vyšplhat i na několik stovek tisíc, což významně sníží čistý výnos z prodeje. Naštěstí lze u prodeje nemovitosti nalézt několik případů, kdy bude příjem od daně osvobozen. Jednou z nich je splnění časového testu – doby, kdy v nemovitosti žijete nebo ji vlastníte. Pokud chcete prodat nemovitost bez nutnosti odvádět z vašeho příjmu daň, počítejte.

Dvouletá lhůta, pokud v nemovitosti žijete

Do dvouleté lhůty časového testu spadají všechny nemovitosti, které jsou určené k trvalému bydlení. Pokud sloužila vaše nemovitost dva roky od jejího pořízení jako vaše trvalé bydliště a zároveň jste ji obývali, po uplynutí této doby jste splnili časový test a při prodeji jste osvobozeni od daně z příjmů. Stejný princip také platí, pokud jste byt zdědili. Do časového testu se zahrnuje i doba, po kterou nemovitost obývat předchozí vlastník, ovšem pouze v případě, že je dědicem osoba v přímé příbuzenské linii. Další možností, jak být osvobozen od daně z příjmu, je, pokud zisk z prodeje obratem investujete do nového bydlení. Pakliže nesplňujete ani jednu z těchto podmínek, vztahuje se na vás pětiletý časový test.

Pětiletá lhůta, pokud nemovitost vlastníte

Do pětileté lhůty automaticky spadají i další typy nemovitostí, jako jsou rekreační objekty, nebytové prostory či pozemky. Nemovitosti určené k bydlení jsou zahrnuty do této lhůty v případě, že jste v nich neměli trvalé bydliště. Samostatná kapitola jsou podíly v bytovém družstvu. Na ně se vztahuje také pětileté období mezi nabytím a prodejem, můžete však uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s podmínkou, že budou finance převedeny až po uplynutí pětiletého testu. Na soukromé vlastnictví se bohužel tato výjimka nevztahuje.

Stavíte svépomocí? I na takové stavby se časový test vztahuje

Pokud jste se rozhodli postavit si nemovitost sami, lhůta začíná v momentě, kdy se nemovitost stává stavbou. To je v definováno jako okamžik, kdy je u nadzemních staveb „jednoznačně patrno dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží.“ Proto je vhodné toto datum zdokumentovat ve stavebním deníku. Pokud si nejste přesným datem jisti, můžete počítat test až od kolaudace stavby.

Pozor na oznamovací povinnost

Pakliže prodáváte dražší nemovitost, nezapomeňte na oznamovací povinnost. Od roku 2015 je nutné finančnímu úřadu oznámit veškeré příjmy osvobozené od daně, které přesáhnou částku 5 milionů.

Prodej během časového testu jedině v krajních případech

Prodávat nemovitost během časového testu znamená počítat s nižším výnosem. Takový obchod doporučujeme jen v případě, že je prodej skutečně exklusivní, nebo naopak pokud potřebujete urgentně vyřešit důležitou životní situaci. V opačných případech je dobré počkat na uplynutí časového testu.

Jen pár kroků k pohodovému prodeji
vaší nemovitosti

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)
logo
© 2016 - 2019 Reas

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

logo

Králodvorská 1081/16
Praha - Staré Město
PSČ 110 00

© 2016 - 2019 Reas