Osobní vlastnictví

Osobní vlastnictví popsané v zákoně č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku je evidované katastrem nemovitostí a prokazatelné listem vlastnictví. Majitel má povinnost hradit státu daň z nemovitosti. V případě smrti majitele osobní vlastnictví přechází do dědického řízení. Vlastník nemovitosti s ní může volně nakládat, tedy pronajímat ji, prodávat či vnitřně upravovat a rekonstruovat bez souhlasu třetí osoby. Osobní vlastnictví bytu se pak pojí s členstvím ve společenství vlastníků jednotek a u většiny bytů s povinností dodržovat platný domovní řád a hradit příspěvek do fondu oprav.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny