Osobní vlastnictví

Osobní vlastnictví popsané v zákoně č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku je evidované katastrem nemovitostí a prokazatelné listem vlastnictví. Majitel má povinnost hradit státu daň z nemovitosti. V případě smrti majitele osobní vlastnictví přechází do dědického řízení. Vlastník nemovitosti s ní může volně nakládat, tedy pronajímat, prodávat či vnitřně upravovat a rekonstruovat bez souhlasu třetí osoby. Osobní vlastnictví bytu se pak pojí s členstvím ve společenství vlastníků jednotek a u většiny bytů s povinností dodržovat platný domovní řád a hradit příspěvek do fondu oprav.

Kdybyste prodávali, víte kolik byste za svou nemovitost dostali?

logo

Křižíkova 237/36A
Praha 8 - Karlín
PSČ 186 00

© 2016 - 2019 Reas

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám
a+420 774 205 617
Po - Pá (09:00 - 17:00)