Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) je dokument, který slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy a s tím spojenými náklady na její provoz a zařazuje ji do příslušné třídy v rozsahu A - G. Platí 20 let ode dne data vyhotovení a je vyžadován při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy nebo její ucelené části.

Prodejte nemovitost bez starostí