Zruší se daň z nabytí nemovitosti? Jaký dopad by to mělo na realitní trh?

1. dubna 2020Redakce

Daň z nabytí je už řadu let žhavým tématem politických diskuzí. Česká republika patří mezi státy s nejvyšší sazbou této daně a množí se názory, že by měla být zrušena. Přečtěte si, jaké jsou důvody pro zrušení daně a  jaký vliv by to mělo na český realitní trh.


Proč je zrušení daně z nemovitosti dobrý nápad

Dvojité zdanění:
Jeden z hlavních důvodů pro zrušení daně z nabytí je dvojité zdanění. Většina kupujících hradí daň z peněz, které vydělali a již jednou zdanili. Zaplacením daně z nabytí tedy odvádí státu daň ze stejných peněz dvakrát.

Využití daně:
Daň z nabytí je příjmem státního rozpočtu, nikoliv lokálního. Obce, které investují do lokálního rozvoje infrastruktury a služeb zvyšují tak hodnotu nemovitosti. Protože je ale zisk z daně odváděn do státního rozpočtu jsou obce znevýhodněné, protože se jim vynaložené prostředky nevrací.

Regresivní povaha daně:
Daň z nabytí nemovitosti je regresivní daň. Lidé s rostoucím příjmem tak utrácí za bydlení menší část svého příjmu. Obecně je daň označována za regresivní, když je daňová zátěž vyšší pro lidi s nižším příjmem než pro lidi s vyšším příjmem. Zjednodušeně to znamená, že bohatší lidi daň z nabytí “bolí” méně.

Studie American Housing Survey (zdroj) ukazuje, jak klesá poměr hodnoty nemovitostí domácností k jejich celkovému příjmu:

(Zdroj: American Housing Survey)

Z toho můžeme odvodit i efektivní daňovou zátěž pro jednotlivá příjmová pásma. V případě amerického trhu je daňová zátěž pro lidi s nejnižším příjmem až 8krát vyšší než pro ty s nejvyšším. V případě České republiky se konkrétní čísla mohou lišit, ale regresivní povaha daně zůstává stejná a nevýhodná pro lidi s nižším příjem.

Daň z nemovitostí je oproti dani z nabytí nízká:
Česká republika má nejnižší daň z nemovitostí v celé EU. Zároveň ale patří mezi státy s nejvyšší daní z nabytí na světě. Tento nepoměr snižuje aktivitu realitního trhu a nemotivuje k efektivnímu využívání nemovitostí. Když člověk vlastní více nemovitostí a některé z nich nevyužívá, nic ho netlačí k tomu, aby nemovitost prodal a trh se nehýbe.

Mobilita:
Daň z nabytí nemovitosti se často stává překážkou pro vlastníky, kteří se chtějí přestěhovat za prací do jiného města. Buď daň z nabytí zaplatí, nebo vlastní nemovitost pronajmou a v novém městě bydlí v nájmu.


Proč daň z nemovitosti zachovat

Státní rozpočet:
Daň z nabytí je významný příjem do státního rozpočtu. V roce 2018 se na dani z nabytí vybralo 13.5 miliard korun. Stát tedy pochopitelně není motivován k tomu, aby daň z nabytí zrušil.

Regulace cen nemovitostí:
Zastánci daně z nemovitosti často tvrdí, že stát daní z nabytí reguluje růst cen nemovitostí. Tento argument ale není pravdivý. Studie Journal of Economic Geography z roku 2011 (zdroj) ukázala, že zavedení daně z nabytí 1.1 % vedla k poklesu cen nemovitosti přibližně ve stejné výši. To znamená, že výsledné výdaje na pořízení nemovitosti (kupní cena plus daň z nabytí) zůstaly stejné. To potvrzuje tvrzení, že daň neovlivňuje poptávku po nemovitostech, protože finanční možnosti kupujícího zůstávají stejné nezávisle na dani. Daň ale penalizuje prodávajícího, přestože formálně ji platí kupující.

Stejná studie zároveň ukazuje, že daň pouze ve výši 1.1 % vedla k poklesu počtu prodejů až o 15 %. Ve výsledku to znamená, že daň z nabytí nemá žádný vliv na růst cen nemovitostí, naopak má velký vliv na aktivitu realitního trhu a na mobilitu lidí.


Proč je teď nejsprávnější čas na zrušení daně z nabytí?

Mimořádná opatření související s vyhlášením nouzového stavu budou mít  významný vliv na realitní trh i na celkovou ekonomickou situaci. Počet uskutečněných prodejů v březnu a dubnu klesne o desítky procent. V následujících měsících proto nepochybně dojde ke zvýšení nabídky nemovitostí. Část lidí bude nucená prodat svou nemovitost, ať už z důvodu neschopnosti splácet hypotéku, nebo z důvodu nevyužití (AirBnb). Na straně poptávky nepochybně dojde k dočasnému poklesu kupní síly. Kombinace těchto faktorů může zčásti paralyzovat aktivitu realitního trhu. Právě proto je teď nejvhodnější chvíle pro zrušení daně z nabytí.

V Reas.cz se snažíme zlepšovat realitní trh.
Pracujeme na projektu Atlas cen, který ukazuje reálné prodejní ceny nemovitostí.
Pokud přemýšlíte o prodeji nemovitosti, nechte si od nás vypracovat cenovou nabídku. Díky ní se dozvíte, za kolik můžete vaši nemovitost okamžitě prodat.

Mohlo by vás zajímat

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Získat nabídku